ĐÀO TẠO VỆ SỸ CHUYÊN NGHIÊP

Ngày đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM

Sau khi thực hiện công tác tuyển chọn ban đầu như thể hình, lý lịch, trình độ nhận thức, các kỹ năng phản xạ cơ bản,... nhân viên sẽ được tập trung tại Trung tâm huấn luyện Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Chương trình huấn luyện bảo vệ - Vệ sỹ chuyên nghiệp toàn diện trên mọi lĩnh vực, với đội ngũ giảng viên uy tín đã từng công tác nhiều năm trong nghành cảnh sát, điều tra, các chuyên gia về phòng cháy, chữa cháy tham gia giảng dạy.

Thời gian huấn luyện đối với nhân viên mới là : 02 tháng

Nội dung huấn luyện như sau:

► Giới thiệu về nội quy, quy chế lao động Công ty

► Luật hình sự, dân sự và luật lao động

► Võ thuật đối kháng cơ bản

► Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy

► Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu y tế, người bị nạn

► Huấn luyện kỹ năng giao tiếp phục vụ khách hàng

► Huấn luyện Anh văn cơ bản giao tiếp

► Huấn luyện tác phong điều lệnh

► Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

► Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị An ninh - An toàn

► Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản

► Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ đối với tình loại hình dịch vụ.

ĐÀO TẠO VỆ SỸ CHUYÊN NGHIÊP

ĐÀO TẠO VỆ SỸ CHUYÊN NGHIÊP

ĐÀO TẠO VỆ SỸ CHUYÊN NGHIÊP

ĐÀO TẠO VỆ SỸ CHUYÊN NGHIÊP

ĐÀO TẠO VỆ SỸ CHUYÊN NGHIÊP

ĐÀO TẠO VỆ SỸ CHUYÊN NGHIÊP