Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN & LIÊN TỤC

Ngày đăng : 20/01/2018 - 8:29 AM

Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng Công ty mà có các yêu cầu riêng cụ thể cho lực lượng bảo vệ. Nhưng mục đích, yêu cầu chung của lực...

Xem thêm ››

TUYỂN BẢO VỆ TẠI CÁC QUẬN

Ngày đăng : 20/01/2018 - 8:29 AM

TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN & LIÊN TỤC "

Xem thêm ››

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng