BẢO VỆ CÁ NHÂN

Ngày đăng : 19/01/2018 - 5:12 PM

Nhân viên bảo vệ  đã trở nên ngày càng quan trọng trong xã hội chúng ta, và ngành dịch vụ bảo vệ là một trong những ngành phát triển nhanh nhất trong cả nước. Nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ chính là bảo vệ tài sản của doanh nghiệp hay tổ chức thuê họ, thực thi các quy tắc và quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản, ngăn chặn hoạt động tội phạm hoặc các vấn đề khác,  họ thường là những người đầu tiên có các hành động  đối phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

BẢO VỆ CÁ NHÂN

BẢO VỆ CÁ NHÂN

BẢO VỆ CÁ NHÂN

BẢO VỆ CÁ NHÂN

BẢO VỆ CÁ NHÂN

BẢO VỆ CÁ NHÂN