Dịch vụ điều tra

Ngày đăng : 20/01/2018 - 7:46 AM

Dịch vụ điều tra

Trách nhiệm, tận tâm, an toàn tuyệt đối

Chúng tôi cung cấp dịch vụ điều tra, giám sát giúp khách hàng kiểm soát an ninh và các nguy cơ an ninh bí mật

Các dịch vụ theo dõi, giám sát theo yêu cầu hỗ trợ cho mọi đối tượng khách hàng, có nhu cầu để nắm bắt được hành vi của đối tượng theo dõi. Các hoạt động của đối tượng sẽ được ghi nhận theo báo cáo thời gian, địa điểm, các nhân vật liên quan theo hình ảnh, bản báo cáo và cả video theo dõi.

Truy tìm biển số xe, truy tìm số điện thoại, điều tra an ninh doanh nghiệp, giúp văn phòng luật sư tìm chứng cứ, giám sát điều tra quan hệ gia đình.

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra