Dịch vụ điều tra

Ngày đăng : 20/01/2018 - 7:46 AM

Dịch vụ điều tra

Trách nhiệm, tận tâm, an toàn tuyệt đối

Chúng tôi cung cấp dịch vụ điều tra, giám sát giúp khách hàng kiểm soát an ninh và các nguy cơ an ninh bí mật

Các dịch vụ theo dõi, giám sát theo yêu cầu hỗ trợ cho mọi đối tượng khách hàng, có nhu cầu để nắm bắt được hành vi của đối tượng theo dõi. Các hoạt động của đối tượng sẽ được ghi nhận theo báo cáo thời gian, địa điểm, các nhân vật liên quan theo hình ảnh, bản báo cáo và cả video theo dõi.

Truy tìm biển số xe, truy tìm số điện thoại, điều tra an ninh doanh nghiệp, giúp văn phòng luật sư tìm chứng cứ, giám sát điều tra quan hệ gia đình.

Dịch vụ điều tra gian lận nội bộ của chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện để xác định và ngăn chặn các hoạt động gian lận trong tổ chức. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sử dụng nhiều kỹ thuật điều tra khác nhau, bao gồm phân tích dữ liệu và phỏng vấn, để phát hiện và giảm thiểu rủi ro đối với danh tiếng và sự ổn định tài chính của công ty. Chúng tôi cung cấp đào tạo tùy chỉnh cho nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về gian lận và giảm thiểu rủi ro gian lận nội bộ.

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra

Dịch vụ điều tra