DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

Ngày đăng : 01/01/1970 - 8:00 AM

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ:

- Sau khi vượt qua các bước kiểm tra này, học viên sẽ được thực tập chính thức tại các mục tiêu bảo vệ trong thời gian tối thiểu 03 tháng.Bao gồm 02 tháng tiếp xúc công việc và 01 tháng thực tập, làm việc và tốt nghiệp tại mục tiêu. Trong thời gian học việc biệt lập tại mục tiêu, các học viên tiếp tục được theo dõi, đánh giá một cách thận trọng về nhân cách, khả năng tư duy và định hướng sự nghiệp trước khi chính thức trở thành một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

 

- Các học viên học lý thuyết được dựa trên một giáo trình riêng biệt và chuyên môn do Công ty chắt lọc và thu thập từ thực tế cộng với những giáo án về nghiệp vụ an ninh trong các ngành liên quan từ các tài liệu tham khảo khắp nơi để xây dựng và phát triển giáo trình đào tạo. Giáo trình này được chúng tôi thường xuyên nâng cấp và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực triển.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ